Observera att alla produkter inte är tillgängliga i alla länder. Kontakta oss för mer information.

Observera att alla produkter inte är tillgängliga i alla länder. Kontakta oss för mer information.

30 SECONDS®

Integritetspolicy

Senast uppdaterad juli 2022

1: Vi tar din integritet på största allvar.

1.1. 30 Seconds Limited(30 SECONDS®, vi, oss) har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och säkerställa efterlevnad av New Zealand Privacy Act 2020(Privacy Act) (om du befinner dig på Nya Zeeland) och EU:s allmänna dataskyddsförordning(GDPR) (om du befinner dig i en medlemsstat i EU).

1.2. Denna sekretesspolicy innehåller information om de personuppgifter som vi samlar in via webbplatsen, appen eller någon annan onlineplattform som 30 SECONDS® driver från tid till annan(webbplatsen) eller när du interagerar med oss eller använder våra produkter och tjänster.

1.3. Denna sekretesspolicy omfattar också hur och varför personuppgifter samlas in, används, avslöjas och behandlas, och den lagliga grunden för att dina personuppgifter kommer att behandlas av oss, hur du kan begära tillgång till eller korrigering av dina personuppgifter och hur du kan hantera att få meddelanden från oss.

1.4. Om du befinner dig i Europeiska unionen har du ytterligare rättigheter som beskrivs i GDPR i denna sekretesspolicy.

1.5. Integritetspolicyn ska läsas tillsammans med 30 SECONDS® Användarvillkor - webb.

Personlig information

2. Vad är personlig information?

2.1. Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Informerat samtycke

3. Ditt informerade samtycke

3.1. Läs denna sekretesspolicy noggrant. Baserat på vår integritetspolicy kan du sedan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du vill (och fortsätter) att besöka vår webbplats eller interagera med oss.

3.2. Du kan när som helst och av vilken anledning som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss på contactus@30seconds.net.nz att du inte längre vill att dina personuppgifter ska användas för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Om du inte längre samtycker till vår integritetspolicy eller inte samtycker till de ändringar som vi gör i vår integritetspolicy från tid till annan, vänligen avbryt din användning av vår webbplats. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta samla in dina personuppgifter, men vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla vissa eller alla våra produkter eller tjänster till dig.

3.3. Om du vill avstå från att ta emot viss kommunikation från 30 SECONDS® eller om dina personuppgifter lämnas till tredje part för direkt marknadsföring, bör du kontakta oss eller avregistrera dig från vår sändlista genom att klicka på "avregistrera" längst ner i våra meddelanden till dig. Om du väljer att göra detta kommer vi endast att kommunicera med dig i den utsträckning som krävs för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, t.ex. för att slutföra vår transaktion med dig eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

3.4. Du kan annars kontakta oss när som helst genom att klicka på "Kontakta oss" på vår webbplats.

I syfte att:

 1. Enligt GDPR påverkar återkallandet av ditt samtycke inte lagligheten av all behandling som baseras på samtycket innan det återkallades.
 2. Enligt sekretesslagen kommer dina personuppgifter endast att användas för det syfte för vilket de samlades in i enlighet med denna sekretesspolicy och lagen. Om detta syfte inte längre existerar eller om dina personuppgifter inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

4. Personuppgiftsansvarig

4.1. Den "personuppgiftsansvarige" (i enlighet med GDPR) och den "byrå" (i enlighet med Privacy Act) som är ansvarig för din information är 30 Seconds Limited (NZCN 973423), med säte i Nya Zeeland.

Typer av insamlad information

5. Information som samlas in och behandlas

5.1. I tabellen nedan beskrivs de fyra allmänna kategorierna av information som vi samlar in för behandling och den rättsliga grunden för behandlingen av informationen:

Information som du ger oss

Du kan välja att ge oss personlig information när du kommunicerar med oss.

Exempel: när du gör förfrågningar eller när du väljer att ta emot vårt marknadsförings- och kampanjmaterial.

Typer av personuppgifter som samlas in

 • Kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer)
 • Dina produktpreferenser
 • Annan information som du väljer att ge oss

Typer av personuppgifter som samlas in
Vi samlar in och behandlar denna information utifrån vårt legitima intresse av att svara på dina förfrågningar eller frågor, för att ge dig en hög nivå av kundservice, för att marknadsföra och marknadsföra våra produkter till dig.

Information som är nödvändig för din användning av vår webbplats.

Vi ber om och samlar in personlig information när du använder vår webbplats.

Exempel: när du skickar in en begäran om information på vår webbplats.

Typer av personuppgifter som samlas in

 • Dina produktpreferenser
 • All ytterligare information som vi begär och som du tillhandahåller i samband med vår verksamhet och våra tjänster till dig.

Typer av personuppgifter som samlas in
Vi samlar in och behandlar denna information utifrån vårt legitima intresse av att svara på dina förfrågningar eller frågor och ge dig en hög nivå av kundservice. Utan informationen kanske vi inte kan tillhandahålla dig de begärda tjänsterna.

Information som vi automatiskt samlar in från din användning av vår webbplats

När du använder webbplatsen samlar vi automatiskt in personlig information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Exempel: när du använder vissa funktioner på vår webbplats, när du besöker eller bläddrar bland innehållet på vår webbplats, när du accepterar våra "cookies" (se "Hur vi använder cookies" nedan).

Typer av personuppgifter som samlas in

 • Din geografiska position genom din IP-adress eller mobilenhetens Bluetooth-adress.
 • Din användarinformation (innehåll, webbsidor, andra åtgärder som utförs på vår webbplats).

Typer av personuppgifter som samlas in
Vi samlar in och behandlar denna information utifrån vårt legitima intresse av att säkerställa en positiv användarupplevelse och för att tillhandahålla och förbättra funktionerna på vår webbplats.

Information som vi samlar in från tredje parter

Vi kan samla in information som andra tillhandahåller om dig när de använder webbplatsen eller får information från andra källor (inklusive våra tredjepartsleverantörer, distributörer och lagerhållare) och kombinera den information som vi samlar in via vår webbplats.

Exempel: när du länkar, ansluter eller loggar in på vår webbplats från en tredjepartstjänst (t.ex. Google, Facebook etc.), och när andra parter förser oss med information, inklusive data för att förbättra användarupplevelsen och för att upptäcka bedrägerier och säkerhetsproblem på webbplatsen.

Typer av personuppgifter som samlas in

 • Dina produktpreferenser
 • Din profilinformation från webbplatser från tredje part
 • Din användarinformation från webbplatser från tredje part
 • Annan information från offentligt tillgängliga källor

Typer av personuppgifter som samlas in
Vi samlar in och behandlar denna information utifrån ett legitimt intresse av att säkerställa en positiv användarupplevelse, garantera säkerheten på vår webbplats och våra kunders säkerhet och, vid behov, kommunicera med dig.

Utöver de uppgifter som anges i tabellen samlar vi också in och behandlar information när du ger oss ditt informerade samtycke.

Användning av information

6. Hur informationen används och lämnas ut

6.1. Med ditt samtycke kommer vi att samla in, använda och avslöja dina personuppgifter för följande ändamål:

a. för att förse dig med våra tjänster och produkter, bland annat för att:

 1. identifiera och verifiera din identitet;
 2. kommunicera med dig, t.ex. genom att skicka dig e-postmeddelanden om nya produkter, specialerbjudanden, kampanjer eller information om våra produkter;
 3. uppdatera, säkra och felsöka webbplatsen samt tillhandahålla support;
 4. dela information när det krävs för att tillhandahålla tjänsten eller utföra de transaktioner du begär;
 5. förbättra och utveckla våra tjänster och produkter;
 6. anpassa våra produkter och tjänster och ge dig rekommendationer;
 7. svara på dina frågor om webbplatsen, våra tjänster eller produkter;
 8. ge dig en positiv användarupplevelse när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster eller produkter;
 9. Att fakturera dig och driva in pengar som du är skyldig oss, inklusive att godkänna och behandla kreditkortstransaktioner eller genomföra kreditkontroller (om nödvändigt);
 10. utveckla nya tjänster, produkter, funktioner och/eller innehåll, och
 11. hålla dig uppdaterad om vad som händer på 30 Seconds;

b. för att driva och underhålla vår webbplats, våra tjänster och produkter, t.ex. för att se till att vår webbplats och vårt nätverkssystem är säkra;

c. för vår interna registerhållning;

d. för att möjliggöra vår legitima affärsverksamhet och våra funktioner, vilket inkluderar analys av våra resultat, utveckling av vår personalstyrka och forskning;

e. Försäljning av hela eller i stort sett hela 30 Seconds verksamhet (oavsett om det handlar om tillgångar eller aktier);

f. för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, och

g. för andra ändamål som du samtycker till.

6.2. Från tid till annan kan vi lämna ut dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer, både på Nya Zeeland och utomlands, som vi anlitar för att hjälpa oss i våra affärsfunktioner och aktiviteter (t.ex. tillhandahålla kundtjänster, skicka marknadsföringsmeddelanden och tillhandahålla underhållstjänster för vår webbplats). Vi kommer att kräva att våra tredjepartstjänsteleverantörer följer villkoren i denna sekretesspolicy och de tillämpliga sekretesslagarna i det land där de är belägna.

6.3. Vi kan också använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av våra tjänster och produkter, t.ex:

a. Intercom är ett programvaruföretag som specialiserar sig på företagsmeddelanden och erbjuder företag ett sätt att chatta med sina kunder. För mer information, se Intercoms sekretesspolicy på https://www.intercom.com/legal/privacy.

b. Mailchimp är en plattform för automatiserad marknadsföring och en tjänst för e-postmarknadsföring för hantering av e-postlistor och skapande av e-postmarknadsföringskampanjer. Vi uppmanar dig att läsa Mailchimps integritetspolicy på https://www.intuit.com/privacy/statement/.

6.4. I vissa fall kan vi ta bort personliga identifierare från din personliga information och behålla den i aggregerad form. Vi kan kombinera denna information med annan information som vi innehar för att ta fram anonym, aggregerad statistisk information (t.ex. antal besökare, ursprungligt domännamn för internetleverantören), vilket är till hjälp för oss när vi vill förbättra våra produkter och tjänster. När din personliga information har anonymiserats kan den inte längre identifieras eller återknytas till dig.

Cookies

7. Hur vi använder cookies

7.1. En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på din dators hårddisk. När du samtycker läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafiken eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies gör det möjligt för webbapplikationer att svara på dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov, tycke och smak genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser. Om du avvisar cookies kan detta hindra dig från att dra full nytta av funktionalitet och tjänster som finns på vår webbplats.

Överföring av information

8. Överföring av information till andra länder

8.1. För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster kan vi behöva avslöja och överföra din personliga information till tredje part utanför Nya Zeeland. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att den utländska mottagaren är skyldig att skydda dina personuppgifter på ett sätt som totalt sett ger jämförbara skyddsåtgärder med dem som gäller enligt Nya Zeelands integritetslagar. Exempel på sådana åtgärder är ett skriftligt avtal mellan oss och mottagaren eller att göra rimliga förfrågningar om dataskyddsnormerna i det land där mottagaren är bosatt.

8.2. Om du befinner dig i en medlemsstat i Europeiska unionen kan dina personuppgifter överföras till eller lagras i ett geografiskt område som har andra sekretesskrav än det land där du för närvarande befinner dig. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett "säkert tredje land", såsom Nya Zeeland, eller till ett tredje land eller en internationell organisation där lämpliga skyddsåtgärder tillhandahålls i enlighet med GDPR.

Kontroll av din personliga information

9. Kontroll av din personliga information

9.1. Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter på följande sätt:

 1. När du ombeds att fylla i ett formulär på vår webbplats ska du leta efter en ruta där du kan klicka för att ange att du inte vill att informationen ska användas av någon för direkt marknadsföring. Om du har markerat det alternativet har du valt att inte ta emot elektronisk marknadsföringskommunikation från oss.
 2. Om du tidigare har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du när som helst ändra dig genom att meddela oss att du inte längre vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges ovan eller genom att avregistrera dig från vår e-postlista genom att klicka på "avregistrera dig" längst ner i våra elektroniska meddelanden.

9.2. Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka dig reklaminformation om tredje part som vi tror att du kan finna intressant, om du samtycker till att vi gör det.

Andra webbplatser

10. Länkar till andra webbplatser

10.1. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. När du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet och sekretessen för all information som du lämnar när du besöker tredje parts webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och titta på den integritetspolicy som gäller för dessa webbplatser.

Begär tillgång till din information

11. Hur du kan begära tillgång till eller rättelse av din information

11.1. Om du vill begära rättelse av dina personuppgifter som vi har, logga in på ditt konto på vår webbplats för att göra ändringar. Om du inte har något konto hos oss kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

11.2. Vi korrigerar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, aktuella, fullständiga och inte vilseledande. Om vi beslutar att det inte är nödvändigt att korrigera dina personuppgifter kommer vi att meddela dig de rättsliga skälen för vårt beslut. Om du inte är nöjd med dessa skäl har du rätt att klaga till Nya Zeelands integritetsombudsman: www.privacy.org.nz/your-rights/how-to-complain/.

11.3. Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter som vi har, kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Om vi inte ger dig tillgång till den personliga information som du har begärt kommer vi att meddela dig de rättsliga skälen till att vi inte lämnar ut din personliga information. Om du inte är nöjd med de rättsliga skälen har du rätt att klaga till New Zeelands integritetsombudsman: www.privacy.org.nz/your-rights/how-to-complain/

Säkerhet

12. Säkerhet

12.1. Vi har åtagit oss att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst, användning, ändring, avslöjande, förlust eller förstörelse har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den personliga information som vi samlar in. Vi kommer också att vidta rimliga åtgärder för att se till att våra tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till också vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna policy och tillämpliga integritetslagar.

Klagomål om integritet

13. Klagomål om integritet

13.1. Om du befinner dig i Nya Zeeland och anser att din rätt till personlig integritet har kränkts kan du lämna in ett skriftligt klagomål till vår integritetsansvarige via e-post till contactus@30seconds.net.nz, eller på annat sätt kontakta NZ Privacy Commissioner på https://www.privacy.org.nz/your-rights/making-a-complaint/complaint-form/.

GDPR

14. GDPR

14.1. Om du befinner dig i en medlemsstat i Europeiska unionen har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

a. Klagomål på logi: Du har rätt att lämna in ett klagomål till en "tillsynsmyndighet" som inrättats av en medlemsstat enligt artikel 51 i GDPR.

b. Rätt till rättelse: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter från oss. Vi kan försöka kontrollera att personuppgifterna är korrekta innan vi rättar dem.

c. Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt att begränsa de sätt på vilka vi använder dina personuppgifter, i synnerhet när:

 1. du bestrider att dina personuppgifter är korrekta;
 2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig att dina personuppgifter raderas;
 3. vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med behandlingen, men du behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. du har inväntat mot behandlingen av dina personuppgifter i väntan på att en tillsynsmyndighet ska kontrollera om våra legitima skäl att behandla uppgifterna har företräde framför dina egna skäl.

d. Rätt till åtkomst och portabilitet: Du har rätt att begära vissa kopior av din personliga information som vi har. Du kan också ha rätt att begära kopior av personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och/eller begära att vi överför dessa uppgifter till en annan tjänsteleverantör som du har utsett (om det är tekniskt möjligt).

e. Rätt att bli glömd: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål om någon av de grunder som anges i artikel 17.1 i GDPR är tillämplig. Observera att:

 1. Vi kan behålla vissa av dina personuppgifter om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att upptäcka och förebygga bedrägerier och öka säkerheten;
 2. Vi kan behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi kan till exempel behålla en del av dina uppgifter för att uppfylla skyldigheter i fråga om skatt, juridisk rapportering, revision och efterlevnad av lagar och regler, och
 3. Eftersom vi underhåller vår webbplats för att skydda den mot oavsiktlig eller illvillig förlust och förstörelse kan det hända att kvarvarande kopior av dina personuppgifter inte kan tas bort från våra säkerhetskopieringssystem.