Observera att alla produkter inte är tillgängliga i alla länder. Kontakta oss för mer information.

Observera att alla produkter inte är tillgängliga i alla länder. Kontakta oss för mer information.

Välj ett problem

Rengöringsproblem mossa

Mossa och alger

Rengöringsproblem lav

Lav

Rengöringsproblem mögel

Mögel

Rengöringsproblem mjöldagg

Mjöldagg

Rengöringsproblem kalcium

Mineral- och vattenfläckar

Rengöringsproblem fett

Smuts och Fett

Mossa och alger

Mossa växer på porösa ytor såsom betong, tegel, trä och kakel i områden med låg temperatur och hög fuktighet. Alger lever i fuktiga områden. Den har inga rötter eller blad. Den är särskilt farlig på hårda ytor eftersom den är halkig.

Lav

Lav växer på tak, betong, tegel och trä i områden med låg temperatur och hög fuktighet.

Mjöldagg

Mjöldagg är en grå, mögelliknande tillväxt som trivs på trä, papper, tyg med mera. Det är ett problem på väggar och tak i många hem.

Mineral- och vattenfläckavlagringar

Kalcium, rost, kalk och andra mineralavlagringar ansamlas i allmänhet på våta ytor som diskbänkar, handfat, toaletter och duschväggar av glas. De kan också bildas i dryckeskärl och matlagningsutrustning.